Skip to main content

Aviso Legal

Última actualización: 22 de Xaneiro de 2022

1.- Titularidade

Este sitio é propiedade e está operado por tentatoura publicacións, con correo electrónico This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.- Aceptación

Esta páxina web está dispoñible para calquera usuario, para o seu consumo propio, e suxeita aos seguintes termos e condicións: este Aviso Legal, a nosa Política de Privacidade, a Política de Cookies.

Cando usas o Servizo, aceptas este aviso legal e o resto dos nosos termos e condicións.

Con iso comprométeste a non usar este sitio para fins ilegais.

3.- Descrición do Servizo

Ao navegar a través da nosa páxina web ou Servizo atopas coas seguintes seccións:

Inicio: É a páxina principal da nosa web, nela poderás información sobre as diferentes novas do blog e accesos directos as seccións destacadas da plataforma como subscrición o patreon de volaivai.com. O seu contido varía xa que a súa finalidade é mostrarche dunha maneira sinxela as principais características e novidades.

Cantigas: Nesta páxina poderás atopar toda a información relacionada coas coas cantigas engadidas polos usuarios rexistrados e colaboradores patreon e distintas aplicacions relacionadas a estas.

Paprika: O mesmo que a páxina de cantigas pero estas conteñen un código delicado na que aplicamos un aviso o entrar no que indicamos oa usuario que o contido desta sección no é recomendado menores.

Bitacora: O blog de Volaivai.com o contido proporcionado nesta sección son recortes dixitais das redes sociais principais e artigos e productos relacionados coa cultura galega eo seu idioma, e asi que os seus accesos de merca son enlaces directos as plataformas de venda online. Volaivai.com inscribese a programas de afiliacion como casadellibro.com e amazon.es

ESCOITA: Nesta paxina atoparas selección de música galega tanto volaivai.com como os usuarios engaden a plataforma enchende o formulario de suxerencias. Para isto a plataforma basease en reproductores ou enlaces que as propias distribuidoras ou os autores comparten na rede publica. Así utilizando ferramentas como iframes de youtube, facebook, soundcloud, spotify, bandcamp.

Colaboradores: Nesta paxina explicamos como se financia a dirección dos gastos do proxecto eas persoas que participan no PATREON, que báxicamente e a plataforma coa que administramos a economia eo contacto cos mecenas, tanto sea por recompensas ou mesmo por contido adicional dos autores de volaivai.com.

Contacto: Se queres poñerte en contacto connosco simplemente envíanos unha mensaxe enchendo o formulario de contacto que poñemos á túa disposición. Antes de enviarnos unha mensaxe e en cumprimento do disposto pola normativa de protección de datos, terás que ler a nosa Política de Privacidade, poderás coñecer os aspectos esenciais da mesma picando no botón de “información sobre privacidade”.

4.- Ligazóns externas

Poida que desde o volaivai.com podas ir a outros sitios web a través de ligazóns. Tratamos de supervisar e revisar pero nos vemos na obriga de avisar.

Con todo, VOLAIVIA.COM non controla eses sitios ou o seu contido, que de feito están suxeitos aos seus propios termos e condicións. Por tanto, VOLAIVAI.com non é responsable da calidade, veracidade ou exactitude deses sitios.

5.- Idade

Declaras que es maior de idade e que dispós da capacidade legal necesaria para estar vinculado por este acordo e utilizar o Servizo de conformidade cos nosos termos e condicións, que comprendes e recoñeces na súa totalidade.

Declaras que toda a información proporcionada para acceder ao Servizo, antes e durante a súa utilización, é verdadeira, completa e precisa.

6.- Propiedade intelectual e industrial

O contido e a información do Servizo (entre outros datos, texto, son, imaxe ou código informático), así como a infraestrutura utilizada para proporcionar tal contido e información, é propiedade de VOLAIVAI.COM ou dispón das autorizacións correspondentes para o seu uso.

Ademais, prohíbese a modificación, reprodución, duplicación, copia, distribución, venda, revenda e demais formas de explotación para fins comerciais ou equivalentes do Servizo.

Para calquera outro uso do contido do Servizo necesitas o noso consentimento previo por escrito.

7.- Contido de Usuario

Podes contribuír ao volaivai.com de diversos xeitos, tales como enviar correos electrónicos ou publicar cantigas, enviar suxerencias.

Podemos usar o teu Contido de distintas maneiras, tales como: mostralo no sitio web, cambiarlle o formato, traducilo a outros idiomas, editalo para achegar claridade, corrixir erros gramaticais, crear obras derivadas a partir del, promocionalo ou distribuílo.

Por tanto, ao enviarnos Contido concedes a VOLAIVAI.COM unha licenza de uso mundial, non exclusiva, gratuíta, ata a retirada do contido, transferible e sublicenciable sobre ese Contido.

Iso significa que o contido segue sendo teu, pero VOLAIVAI.COM, grazas a esa licenza de uso, pode:
a) usar, reproducir, modificar, adaptar, traducir, distribuír e publicar o Contido, crear obras derivadas a partir del, mostralo e exhibilo en todo o mundo, por calquera medio coñecido e para calquera fin lexítimo; e
b) usar o nome que envíes en relación con ese Contido.

Nas áreas de opinión que VOLAIVAI.COM proporcione, os termos e condicións do Servizo tamén serán aplicables. Ademais, serás o único responsable do uso que fagas delas e utilizaralas pola túa conta e risco. Volaivai.com non editará nin controlará as mensaxes publicadas ou distribuídas no Servizo nin asumirá responsabilidade nin obrigación algunha polas devanditos mensaxes.

Con todo, VOLAIVAI.COM resérvase o dereito de eliminar as mensaxes e o contido dos usuarios. Nesas áreas de debate non poderás publicar ningún contido que sexa falso, ilegal, enganoso, inxurioso, difamatorio, obsceno, pornográfico, intimidatorio ou contrario aos dereitos de terceiros.

Doutra banda, ao acceder ou usar o Servizo, poderíaste ver exposto a contido de terceiros ofensivo, obsceno, impreciso, censurable ou inadecuado. VOLAIVAI.COM non subscribe ese contido nin pode referendar a súa precisión. Por conseguinte, accedes e usas as áreas de opinión do Servizo pola túa conta e risco.

8.- Seguridade

Adoptamos as necesarias medidas de seguridade para que as comunicacións que se realicen a través do Servizo sexan seguras, empregando para iso o cifrado SSL.

9.- Modificacións e nulidade

Poderemos actualizar os termos e condicións do Servizo no futuro.

Informarémoste sobre eses cambios colocando un aviso nun lugar prominente do noso sitio web e/ou por correo electrónico.

Se calquera cláusula incluída nestes termos e condicións fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, a mesma só afectará á devandita disposición ou á parte da mesma que resulte nula ou ineficaz. Subsistirán as restantes en todo o demais, téndose tal disposición, ou a parte da mesma que resultase afectada, por non posta.

10.- Lexislación e xurisdición

Este contrato réxese pola lexislación española.

Co fin de simplificar a resolución de reclamacións pola vía civil e reducir custos, non excluímos a posibilidade de someternos a unha Arbitraxe de Equidade da Corte de Arbitraxe das Cámaras de Comercio e Industria.

Neste sentido, e segundo a normativa aplicable, VOLAIVAI.COM informa da existencia dunha plataforma europea de resolución de litixios en liña que facilita a resolución extraxudicial dos devanditos litixios para contratos celebrados igualmente en liña entre consumidores e prestadores de servizos da internet. Á devandita plataforma poderase acceder a través da seguinte páxina web: http://ec.europa.eu/odr

11.- Idioma dos termos e condicións

Os termos e condicións do Servizo preséntanse en galego.

12.- Atención ao cliente

Para calquera aclaración, incidencia ou reclamación, podes contactar connosco mediante:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.