Skip to main content

El Peregrino - Documental sobre Galicia (1963)

Documental dos anos 60 que visita varias localidades de Galicia:

Panxón, Vigo, Cangas, Redondela, Pontesampaio, Pontevedra, Sanxenxo, La Toja, Arousa, Padrón, Lugo, Vilalba, Mondoñedo, Ribadeo, Viveiro, Ferrol, Pontedeume, Betanzos e A Coruña .

rede, documental, Televisión