Skip to main content

Fendetestas

Baseada na obra de Wenceslao Fernández Flórez, O bosque animado. Fendetestas é unha curtametraxe dirixida por Antonio Simón no ano 1975, despois do remate da ditadura franquista. Fendetestas é o alcume de Xan de Malvís, un xornaleiro que se mete a ladrón de camiños acubillándose no frondoso bosque.

FICHA ARTÍSTICA:

  • Dirección fotografía: / Roberto Gómez
  • Axudante de dirección: / Miguel Gato
  • Guión: / Miguel Gato / Antonio F. Simón
  • Foto fixa: / Miguel Castelo
  • Script: / Cristina Vázquez
  • Atrezzo: / Xulio Lago
  • Montaxe: / José Salcedo
  • Produción: / Xan Cejudo / Víctor Ruppen / Antonio F. Simón
  • Director: Antonio Simón

video, curtametraxe, arquivo