Skip to main content
Lola

Ei de subir o carballo

a cortar unha braghasta

que para falar contigho

unha palabra me basta


Leave a comment

Please login to leave a comment.